Жұмыс сағаттарыңыз қашан? В какие часы вы работаете? What hours do you work?
Кәзір кімнің кезегі? Чья сейчас очередь? Whose turn is it now?
Сізге қашан жазылуға болады? Когда к вам можно записаться? When can I apply to you?
Мен шаш алдыруға келдім. Я пришёл(ла) постричь волосы. I came to cut my hair.
Мен шашымды боятайын деп едім. Я хотела бы окрасить волосы. I would like to dye my hair.
Мен тырнағымды жөндетейін деп едім. Я хотела бы привести в порядок ногти. I'd like to tidy my nails.
Тырнаққа лак жағыңыз. Покройте ногти лаком. Cover the nails with varnish.
Басқа таңдайтын түстер бар ма? Есть другие цвета на выбор? Can I choose some other colour?
Шашымды тарап алыңыз. Расчешите мне волосы. Comb my hair, please.
Сол/оң жағынан айрық шығарыңыз. Сделайте пробор слева/справа. Make the parting on the left/on the right.
Сақалымды/мұртымды басыңыз. Подправьте мне бороду/усы. Correct my beard/mustache.
Қысқартыңыз. Укоротите. Shorten, please.
Екі жағынан тегістеңіз. Подровняйте с боков. Align at the sides.
Төбеден көп алмаңыз. Не снимайте много с макушки. Don't cut a lot from the top.
Шеке жағын түзу/қиғаш қып алыңыз. Сделайте виски прямые/косые. Make straight/slanting temples.
Міне, осылай жақсы. Вот так хорошо. That's good.
Көп рақмет. Большое спасибо. Thanks a lot.
     
ақ белый white
қара чёрный black
қызыл красный red
алқызыл алый, румяный scarlet
қызғылт розовый pink
қызғылт-сары оранжевый orange
сары жёлтый yellow
жасыл зелёный green
көк синий blue
көгілдір голубой light blue
күлгін фиолетовый violet
қоңыр коричневый brown
сұр серый grey
ашық светлый light
қаралау тёмный dark
күнге күйген загорелый sunburnt
түссіздендірілген обесцвеченный bleached
боз, бозғылт бледный pale
бұйралау завивка waving
бояту окрашивание colouration
лактау нанесение лака varnishing
өсірту наращивание extension
тарау расчёсывание combing
алдыру, кесу стрижка cutting
қыру бритьё shaving
жуу мытьё washing
шаю ополаскивание rinsing
бет лицо face
тері кожа skin
тер пот sweat
тырнақ ногти nails
мұрт усы mustache
сақал борода beard
айдар вихор, хохолок tuft
бұрым коса, локон plait, lock
тұтам прядь lock
шаш волосы hair
шаш бояуы краска для волос hair dye
тарақ расчёска comb
ұстара бритва razor
қайшы ножницы scissors
айна зеркало mirror
таз лысый bald
шашы ұзын длинные волосы long hair
қысқа короткие short
қалың густые dense
сирек редкие thin
бұйра кудрявые curly
түзу прямые straight