Отырыңыз. Садитесь. Take a seat.
Қай жеріңіз ауырады? На что жалуетесь? Что у вас болит? Tell me where your pain is concentrated?
Тұмауратып жүрмін. У меня насморк. I have a runny nose.
Жөтеле беремін. У меня кашель. I have a cough.
Қызуым көтеріліп отыр. У меня жар/повышенная температура. I have a fever/high temperature.
Жүрегім ауырады. У меня боли в сердце. I have heart pains.
Ішім бұзылып жүр. У меня расстройство желудка. I have an upset stomach.
Басым айналады. У меня кружится голова. I feel dizzy.
Жүрегім айни береді. Меня тошнит. I feel sick.
Ұйықтай алмаймын. Я страдаю бессоницей. I suffer from insomnia.
Саусағымның буынын сындырып алдым. Я вывихнул палец. I dislocated my finger.
Жиі ауырасыз ба? Часто вы болеете? Do you often get sick?
Ауызды ашып, тіліңізді шығарыңыз. Откройте рот и покажите язык. Open your mouth and show your tongue.
Тамырыңызды басып көрейін. Давайте померим ваш пульс. Let's measure your pulse.
Қан қысымын өлшеу керек. Нужно измерить давление. I need to measure your pressure.
Мұнда жатыңыз. Ложитесь сюда. Lie down here.
Еркін де терең демалыңыз. Дышите спокойно и глубоко. Breathe calmly and deeply.
Мына жерді басқан кезде ауыра ма? Вам больно, когда я нажимаю здесь? Does it hurt when I press here?
Жоқ, ауырмайды. Нет, не больно. No, it doesn't hurt.
Тұрыңыз. Встаньте. Stand up.
Қаныңызды анализге тапсырасыз. Вам нужно сдать кровь на анализ. You should go through a blood test.
Бұрын жұқпалы аурумен ауырған жоқсыз ба? Вы раньше не болели инфекционными заболеваниями? Have you ever had any infectious diseases?
Сізге ауруханаға жату керек. Вам нужно лечь в больницу. You need to go to hospital.
Тісіңізді емдеу/жұлу керек. Вам нужно лечить/удалить зуб. You need to treat/remove the tooth.
Мына дәріні ішуіңіз керек. Вам нужно принимать это лекарство. You need to take this medicine.
Қауіпті ештеңе жоқ. Ничего серьёзного нет. There is nothing serious.
Жәрдеміңізге мың да бір рақмет. Большое спасибо за помощь. Thank you very much for your help.
     
алақан ладонь palm
арқа спина back
асқазан желудок stomach
ауыз рот mouth
аяқ нога leg
балтыр икры calves
бас голова head
бауыр печень liver
бел поясница loins
бет лицо face
бүйір бок side
бүйрек почка kidney
ерін губы lips
жақ щека cheek
жақ сүйек челюсть jaw
жамбас таз pelvis
жауырын лопатка shoulder blade
желке затылок back of the head
жүрек сердце heart
иек подбородок chin
иық плечо shoulder
кеуде грудь chest
көз глаз eye
көмей горло throat
қол рука hand, arm
қолтық подмышка armpit
құлақ ухо ear
маңдай лоб forehead
мойын шея neck
мұрын нос nose
мықын бедро hip
омыртқа позвоночник backbone
өкпе лёгкие lungs
өкше пятка heel
самай висок temple
саусақ палец finger, toe
сүйек кость bone
тамақ глотка throat
таңдай нёбо roof of the mouth
тізе колено knee
тіл язык tongue
тіс зуб tooth
шынтақ локоть elbow
іш живот stomach, tummy