Осы жерге дейін қалай баруға болады? Как проехать до этого места? How can I get to this place?
Сауда орталығына дейін қай автобус барады? Какой автобус едет до торгового центра? Which bus goes to the shopping center?
Оған дейін қанша аялдама қалды? Сколько остановок до него осталось? How many stops left to it?
Мен келесі аялдамада шығамын. Я выхожу на следующей остановке. I get off at the next stop.
Билет қанша тұрады? Сколько стоит билет? How much is the ticket?
Бұл троллейбус вокзалға дейін бара ма? Идёт ли этот троллейбус до вокзала? Does this trolleybus go to the station?
Ең жақын такси тұрағы қайда орналасқан? Где ближайшая стоянка такси? Where is the nearest taxi rank?
Сіз боссыз ба? Вы свободны? Are you free?
Мен өте асығып тұрмын. Я очень спешу. I'm in a hurry.
Мені қонақүйге дейін апарыңыз. Отвезите меня в гостиницу. Take me to the hotel.
Осы жерден алыс па? Это далеко отсюда? Is it far from here?
Бұның адресі қандай? По какому адресу это находится? To what address is this?
Қанша аласыз? Сколько берёте? How much do you take?
Осында тоқтаңыз. Остановитесь здесь. Stop here.
Мейрамхана қай көшеде орналасқан? На какой улице находится ресторан? On what street is the restaurant?
Бұл көшенің аты не? Как называется эта улица? What's the name of this street?
Жаяу барып шығайық. Давайте пройдём пешком. Let's go on foot.
Сонда кездесейік. Давайте встретимся там. Let's meet there.
     
автобус автобус bus
автобекет автовокзал bus station
адрес адрес address
бензин, жанармай бензин petrol, gasoline
билет билет ticket
жақын близко near by, close to
вагон вагон carriage
вокзал вокзал railway station
алыс далеко far, far off
үй дом house
жол дорога road
ғимарат здание building
метро метро underground, subway
көпір мост bridge
жағалау набережная embankment
қарама-қарсы напротив opposite
солға налево to the left
оңға направо to the right
бұрышта на углу on the corner
аялдама остановка stop
саябақ парк park
жол торабы перекрёсток crossroads
ауысып отыру пересадка transfer, change
жер асты өту переход подземный underground passage
алаң площадь square
пойыз поезд train
қала маңы пригород suburb
даңғыл проспект avenue
тіке, тура прямо straightway
аудан район district
базар рынок market
бағдаршам светофор traffic light
сол жағында слева on left
оң жағында справа on right
такси тұрағы стоянка такси taxi rank
троллейбус троллейбус trolleybus
аяқжол тротуар pavement, sidewalk
көше улица street
қала орталығы центр города city center, downtown area
айыппұл штраф fine
шығыс восток east
батыс запад west
солтүстік север north
оңтүстік юг south