Сәлеметсіз бе! Здравствуйте! Hello!
Қайырлы таң! Доброе утро! Good morning!
Қайырлы күн! Добрый день! Good afternoon!
Қайырлы кеш! Кеш жарық! Добрый вечер! Good evening!
Қайырлы түн! Доброй ночи! Good night!
Ассалаум ағалейкум! (традиционное приветствие) (traditional greeting)
Уағалейкум ассалам! (ответное приветствие) (return greeting)
Амансыз ба? Есенсіз бе? Как поживаете? How do you do?
Хал-жағдайыңыз қалай? Как ваши дела? How are you?
Көңіл-күйіңіз жақсы ма? Хорошо ли себя чувствуете? How do you find yourself?
Рақмет, жақсы! Спасибо, хорошо! Thank you, I'm fine.
Сәлеметпісің! Здравствуй! Hello!
Сәлем! Привет! Hi!
Қалың қалай? Как твои дела? How are you doing?
Өте жақсы. Тамаша. Очень хорошо. Прекрасно. Very well. Perfectly.
Өз қалың қалай? Сенің ше? А как твои дела? А у тебя? And how are you? What about you?
Жаман емес. Неплохо. Not bad.
Денсаулығың қалай? Как твоё здоровье? How is your health?
Рақмет, құдайға шүкір. Спасибо, слава богу. Thank god, it's well.
Танысайық... Познакомимся... Let's get acquainted...
Атың кім болады? Как тебя зовут? What is your name?
Менің атым... Меня зовут... My name is...
Жасың нешеде? Сколько тебе лет? How old are you?
Қай жылғысың? Какого ты года рождения? What year were you born?
Мен жиырма бестемін. Мне двадцать пять лет. I'm twenty five years old.
Ал сен нешедесің? А тебе сколько лет? And how old are you?
Менің жасым отызда. Мне тридцать лет. I'm thirty.
Немен айналысасың? Чем ты занимаешься? What do you usually do?
Қайда оқып жүрсің? Где ты учишься? Where do you study?
Қайда жұмыс істейсің? Где ты работаешь? Where do you work?
Танысқанға қуаныштымын. Рад знакомству. Glad to meet you.
Көріскенше/кездескенше. До встречи. See you.
Қош бол/жолың болсын. Счастливого пути. Fare you well.
Сау болыңыз! До свидания! Good-bye!
     
мен я I
сен ты you
сіз вы you
ол он, она, оно he, she, it
біз, біздер мы we
сендер, сіздер вы you
олар они they
бұл, мынау, мына, осы этот, эта, это this
сол тот самый this one
анау, ана, ол тот, та, то that
әне вон, вон тот there
міне вот here
өз, өзім, өзі... сам, само -self
әр, әрбір, әрқайсысы каждый every
әркім каждый (о людях) everyone
бәрі все everybody, all
барша, күллі, бүкіл, барлық весь all, the whole
кім? кто? who?
не? что? what?
қандай? қай? какой? what (kind of)?
қай? қайсы? который? which?
қанша? неше? сколько? how many? how much?
қайда? где? where?
қашан? когда? when?
қалай? как? how?
қайтіп? каким образом?  in what manner?
біреу, кейбіреу, әлдекім кто-то somebody
бірдеңе, бірдеме что-то something
кімде-кім кто-либо someone, anyone
әлдене что-либо something, anything
әлдеқандай какой-то some
әлдеқашан когда-то sometime
әлдеқайда где-то, куда-то somewhere
әлдеқалай как-то, как-либо somehow, anyhow
бірнеше, біраз несколько several, a few, some
кейбір некоторый some
бір некий a, one
ешкім никто nobody
ештеңе, ешнәрсе ничто, ничего nothing
ешқандай, ешбір никакой, ни один none
ешқашан, ешуақытта никогда never
ешқайда никуда nowhere
ешқайдан ниоткуда  nowhere from
ешқалай никак  by no means