Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ — өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сиынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды. сауу — зд. извлекать пользу;
көз сүзу — жадно смотреть;
сиыну — молиться;
сүйену — опираться
сауу — to benefit;
көз сүзу — to watch eagerly;
сиыну — prey;
сүйену — to lean
Абай    
     
Ерінбесең еңбекке, дәулет дайын,
Жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың.
Ойласын деп ой берді, көруге көз,
Аяқ берді, тапсын деп басқан сайын.
ерінбеу — не лениться;
дәулет — достаток
ерінбеу — do not be lazy;
дәулет — prosperity
Шәкәрім    
     
Аз жұмысты қиынсынсаң — көп жұмысқа тап боласың, азға қанағат ете білмесең — көптен де құры боласың. қиынсыну — считать трудным;
тап болу — наткнуться;
қанағат ету — довольствоваться
қиынсыну — to find smth. difficult;
тап болу — to stumble;
қанағат ету — to be content with smth.
Ыбырай    
     
Әркім өз білгенін, өзінің қолынан келетінін істеу керек. қолынан келетіні — то, что по силам қолынан келетіні — to be able
Ахмет Байтұрсынұлы    
     
Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле. көк — небо көк — sky
Мұхтар Әуезов    
     
Талай жан бар аузыменен айды алар, қолымен қосаяқ та соға алмас. қосаяқ — тушканчик қосаяқ — jerboa
Мұхтар Әуезов    
     
Бабын таппаған еңбек құмға құйған су сияқты. бабын табу — найти подход бабын табу — to find approach
Ғабиден Мұстафин    
     
Еткен еңбек, төккен тер қалай түкке татымас? тер — пот тер — sweat
Жамбыл    
     
Еңбекпенен ерлер шыққан елеулі. елеулі — достойный, видный елеулі — prominent
Қуанышбаев    
     
Ел үшін еңбек етсең, халқың сүймек,
«Біз үшін отқа, суға түсіп жүр» деп.
   
Сұлтанмахмұт Торайғыров    
     
Тілекке — еңбек тірек. тілек — желание тілек — desire
Бауыржан Момышұлы    
     
Еңбекпен табылады барлық дәулет,
Еңбексіз ешкім қолға бермес «мә» деп,
Еріншек, кежірлік пен тұрақсыздық,
Жалқаулық жан сүймейтін жаман әдет.
еріншек — лень, ленивый;
кежірлік — упрямство;
тұрақсыздық — непостоянство
еріншек — laziness;
кежірлік — stubbornness;
тұрақсыздық — inconstancy
Шашубай    
     
Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.
қарны тою — быть сытым қарны тою — to be full
Абай