Сіз қайда тұрасыз? Где вы живёте? Where do you live?
Осы үйдің үшінші қабатында тұрамын. Я живу на третьем этаже этого дома. I live on the third floor of this house.
Пәтеріңізде неше бөлме бар? Сколько комнат в вашей квартире? How many rooms are there in your apartment?
Екі бөлме және ас үй. Две комнаты и кухня. There are two rooms and kitchen.
Жанұяңыз үлкен бе? У вас большая семья? Do you have a big family?
Үш баламыз бар. У нас трое детей. We have three children.
Әке-шешем бізбен бірге тұрады. Родители живут вместе с нами. Parents live together with us.
Мен үйленген жоқпын/жалғыз бастымын. Я не женат/холост. I'm not married.
Мен тұрмыстамын/тұрмысқа әлі шыққан жоқпын. Я замужем/ещё не замужем. I'm married/not married yet.
Мен сізге өте ризамын. Я вам очень благодарен. I'm very grateful to you.
Барлығына сәлем айтыңыз. Передавайте всем привет. Say hello to everyone.
     
әке, ата, көке отец, папа father, daddy
ана, шеше мать, мама mother, mum
ата дедушка grandfather
әже, апа бабушка grandmother
жұбайлар, ерлі-зайыпты супруги spouses
ер, күйеу, бай, жұбай муж, супруг husband, spouse
әйел, қатын, бәйбіше, жар жена, супруга wife, spouse
ұл бала, ұлым мальчик, сын son
қыз бала, қызым девочка, дочь daughter
бала ребёнок, дитя child
немере внук, внучка grandson, granddaughter
шөбере правнук, правнучка great-grandchild
шөпшек праправнук, праправнучка great-great-grandchild
өз жұрт свой род, родня по отцу relatives on the father
нағашы жұрт родственники по матери relatives on the mother
қайын жұрт родня супруга/супруги spouse kin
ағайын родичи (то же что "өз жұрт") kin, relatives
төркіні родня замужней женщины family of a married woman
тәте тётя aunt
бауыр братец, родич brother
аға, көке дядя, старший брат uncle, elder brother
іні младший брат younger brother
апа, әпке тётя, старшая сестра aunt, elder sister
қарындас, сіңлі младшая сестра younger sister
жиен потомство (дети) сестёр (также можно перевести как племянник) sisters offspring (also can be translated as nephew)
жеңге, жеңеше жена старшего брата, дяди wife of the elder brother or uncle
келін невестка, жена младшего брата daughter-in-law, sister-in-law
абысын жены братьев по отношению друг к другу wives of brothers in relation to each other
жезде муж старшей сестры или тёти husband of the elder sister or aunt
күйеу бала муж младшей сестры, зять brother-in-law
құдалар сваты matchmakers
құда сват father of the son or daughter-in-law
құдағи сватья mother of the son or daughter-in-law
қайын ата тесть/свекор father-in-law
қайын ене  теща/свекровь mother-in-law
қайынаға, қайынбике старшие шурины и свояченицы/деверья и золовки elder brothers-in-law, sisters-in-law
балдыз младшие шурины и свояченицы/деверья и золовки younger brothers-in-law, sisters-in-law
бажа свояк, муж свояченицы/золовки brother-in-law or husband of sister-in-law
бөле дети сестёр матери children of mother's sisters
туыс, туысқан родственник relative
жамағайын, жекжат дальние родственники distant relatives
құрдас ровесник coeval
дос друг friend
жолдас приятель, спутник/спутница companion
таныс знакомый acquaintance
жерлес, ауылдас земляк countryman
     

 

Жұмыс сағаттарыңыз қашан? В какие часы вы работаете? What hours do you work?
Кәзір кімнің кезегі? Чья сейчас очередь? Whose turn is it now?
Сізге қашан жазылуға болады? Когда к вам можно записаться? When can I apply to you?
Мен шаш алдыруға келдім. Я пришёл(ла) постричь волосы. I came to cut my hair.
Мен шашымды боятайын деп едім. Я хотела бы окрасить волосы. I would like to dye my hair.
Мен тырнағымды жөндетейін деп едім. Я хотела бы привести в порядок ногти. I'd like to tidy my nails.
Тырнаққа лак жағыңыз. Покройте ногти лаком. Cover the nails with varnish.
Басқа таңдайтын түстер бар ма? Есть другие цвета на выбор? Can I choose some other colour?
Шашымды тарап алыңыз. Расчешите мне волосы. Comb my hair, please.
Сол/оң жағынан айрық шығарыңыз. Сделайте пробор слева/справа. Make the parting on the left/on the right.
Сақалымды/мұртымды басыңыз. Подправьте мне бороду/усы. Correct my beard/mustache.
Қысқартыңыз. Укоротите. Shorten, please.
Екі жағынан тегістеңіз. Подровняйте с боков. Align at the sides.
Төбеден көп алмаңыз. Не снимайте много с макушки. Don't cut a lot from the top.
Шеке жағын түзу/қиғаш қып алыңыз. Сделайте виски прямые/косые. Make straight/slanting temples.
Міне, осылай жақсы. Вот так хорошо. That's good.
Көп рақмет. Большое спасибо. Thanks a lot.
     
ақ белый white
қара чёрный black
қызыл красный red
алқызыл алый, румяный scarlet
қызғылт розовый pink
қызғылт-сары оранжевый orange
сары жёлтый yellow
жасыл зелёный green
көк синий blue
көгілдір голубой light blue
күлгін фиолетовый violet
қоңыр коричневый brown
сұр серый grey
ашық светлый light
қаралау тёмный dark
күнге күйген загорелый sunburnt
түссіздендірілген обесцвеченный bleached
боз, бозғылт бледный pale
бұйралау завивка waving
бояту окрашивание colouration
лактау нанесение лака varnishing
өсірту наращивание extension
тарау расчёсывание combing
алдыру, кесу стрижка cutting
қыру бритьё shaving
жуу мытьё washing
шаю ополаскивание rinsing
бет лицо face
тері кожа skin
тер пот sweat
тырнақ ногти nails
мұрт усы mustache
сақал борода beard
айдар вихор, хохолок tuft
бұрым коса, локон plait, lock
тұтам прядь lock
шаш волосы hair
шаш бояуы краска для волос hair dye
тарақ расчёска comb
ұстара бритва razor
қайшы ножницы scissors
айна зеркало mirror
таз лысый bald
шашы ұзын длинные волосы long hair
қысқа короткие short
қалың густые dense
сирек редкие thin
бұйра кудрявые curly
түзу прямые straight

 

 

Бүгін демаласың ба? Ты сегодня отдыхаешь? Are you resting today?
Бос уақытта не істейсің? Что ты делаешь в свободное время? What are you doing in your free time?
Бос уақытта серуендеуге шығамын. В свободное время я выхожу гулять. In my free time I go out for a walk.
Немен әуестенесің? Чем ты увлекаешься? What is your hobby?
Кітап оқуды жақсы көремін. Я люблю читать книги. I like to read books.
Спортпен шұғылданасың ба? Занимаешься ли спортом? Do you go in for sports?
Демалыс күндері үйірмеге барамын. По выходным хожу на секцию. I go to the section on weekends.
Шахмат ойнауды білесің бе? Ты умеешь играть в шахматы? Can you play chess?
Ия, бұл ойын маған ұнайды. Да, мне нравится эта игра. Yes, I like this game.
Бүгін театрда жаңа қойылым болады. Сегодня в театре будет премьера. There will be a premiere in the theater today.
Кинода не көрсетіп жатыр? Что показывают в кино? What's in the movies?
Шетелде болып көрдің бе? Ты бывал за границей? Have you been abroad?
Қала сыртына баруға жақсы сәт. Самое время съездить за город. It's time to go out of town.
Жағажайда адам толып жатыр. На пляже полно людей. The beach is full of people.
Тауға саяхат жасайық. Давай пойдём в гору. Let's go up the hill.
     
демалыс отпуск holiday, vacation
демалыс күндері выходные weekend
серуен, сайран прогулка walk
саяхат путешествие journey, trip
жүк багаж luggage, baggage
рюкзак рюкзак backpack, rucksack
кино кино cinema, movie
театр театр theater
концерт концерт concert
караоке караоке karaoke
кітапхана библиотека library
хайуанаттар бағы зоопарк zoo
стадион стадион stadium
бассейн, хауыз бассейн swimming-pool
спорт спорт sport
үйірме секция section
жүгіру бег running
доп мяч ball
ойын игра game
шахмат шахматы chess
бильярд бильярд billiards
боулинг боулинг bowling
шаңғы лыжи skis
хоккей хоккей hockey
футбол футбол football
жүзу плавание swimming
жағажай пляж beach
қармақ удочка fishing rod
балық аулау рыбалка fishing
мылтық ружьё rifle, gun
аңшылық охота hunting

 

 

Отырыңыз. Садитесь. Take a seat.
Қай жеріңіз ауырады? На что жалуетесь? Что у вас болит? Tell me where your pain is concentrated?
Тұмауратып жүрмін. У меня насморк. I have a runny nose.
Жөтеле беремін. У меня кашель. I have a cough.
Қызуым көтеріліп отыр. У меня жар/повышенная температура. I have a fever/high temperature.
Жүрегім ауырады. У меня боли в сердце. I have heart pains.
Ішім бұзылып жүр. У меня расстройство желудка. I have an upset stomach.
Басым айналады. У меня кружится голова. I feel dizzy.
Жүрегім айни береді. Меня тошнит. I feel sick.
Ұйықтай алмаймын. Я страдаю бессоницей. I suffer from insomnia.
Саусағымның буынын сындырып алдым. Я вывихнул палец. I dislocated my finger.
Жиі ауырасыз ба? Часто вы болеете? Do you often get sick?
Ауызды ашып, тіліңізді шығарыңыз. Откройте рот и покажите язык. Open your mouth and show your tongue.
Тамырыңызды басып көрейін. Давайте померим ваш пульс. Let's measure your pulse.
Қан қысымын өлшеу керек. Нужно измерить давление. I need to measure your pressure.
Мұнда жатыңыз. Ложитесь сюда. Lie down here.
Еркін де терең демалыңыз. Дышите спокойно и глубоко. Breathe calmly and deeply.
Мына жерді басқан кезде ауыра ма? Вам больно, когда я нажимаю здесь? Does it hurt when I press here?
Жоқ, ауырмайды. Нет, не больно. No, it doesn't hurt.
Тұрыңыз. Встаньте. Stand up.
Қаныңызды анализге тапсырасыз. Вам нужно сдать кровь на анализ. You should go through a blood test.
Бұрын жұқпалы аурумен ауырған жоқсыз ба? Вы раньше не болели инфекционными заболеваниями? Have you ever had any infectious diseases?
Сізге ауруханаға жату керек. Вам нужно лечь в больницу. You need to go to hospital.
Тісіңізді емдеу/жұлу керек. Вам нужно лечить/удалить зуб. You need to treat/remove the tooth.
Мына дәріні ішуіңіз керек. Вам нужно принимать это лекарство. You need to take this medicine.
Қауіпті ештеңе жоқ. Ничего серьёзного нет. There is nothing serious.
Жәрдеміңізге мың да бір рақмет. Большое спасибо за помощь. Thank you very much for your help.
     
алақан ладонь palm
арқа спина back
асқазан желудок stomach
ауыз рот mouth
аяқ нога leg
балтыр икры calves
бас голова head
бауыр печень liver
бел поясница loins
бет лицо face
бүйір бок side
бүйрек почка kidney
ерін губы lips
жақ щека cheek
жақ сүйек челюсть jaw
жамбас таз pelvis
жауырын лопатка shoulder blade
желке затылок back of the head
жүрек сердце heart
иек подбородок chin
иық плечо shoulder
кеуде грудь chest
көз глаз eye
көмей горло throat
қол рука hand, arm
қолтық подмышка armpit
құлақ ухо ear
маңдай лоб forehead
мойын шея neck
мұрын нос nose
мықын бедро hip
омыртқа позвоночник backbone
өкпе лёгкие lungs
өкше пятка heel
самай висок temple
саусақ палец finger, toe
сүйек кость bone
тамақ глотка throat
таңдай нёбо roof of the mouth
тізе колено knee
тіл язык tongue
тіс зуб tooth
шынтақ локоть elbow
іш живот stomach, tummy

 

 

Сіз кім боп жұмыс істейсіз? Кем вы работаете? What are you?
Мамандығыңыз қандай? Кто вы по профессии? What is your profession?
Жұмыс тәжірибеңіз бар ма? У вас есть опыт работы? Do you have work experience?
Жұмыс орныңызға қалай жетесіз? Как вы добираетесь до работы? How do you get to work?
Сонда істегелі көп болды ма? Давно вы там работаете? How long do you work there?
Жұмыс өтіліңіз неше жыл? Каков ваш стаж работы? What is your work experience?
Ұжымыңыз үлкен ба? У вас большой коллектив? Do you have a large team?
Бөліміңізде қанша адам бар? Сколько человек в вашем отделе? How many people are in your department?
Жұмыс күніңіз нешеде басталады? Во сколько начинается ваш рабочий день? What time does your work day start?
Жалақыны уақытында алып тұрасыз ба? Вы вовремя получаете заработок? Do you get salary on time?
Сізде іс-сапарлар болып тұра ма? У вас бывают командировки? Do you have business trips?
Оқуды қай жылы бітірдіңіз? В каком году вы окончили учёбу? In which year did you graduate?
Қай тілдерді білесіз? Какие языки вы знаете? What languages do you know?
Қазақша түсінесіз бе? Понимаете ли вы по-казахски? Do you understand Kazakh?
Сіз ағылшынша сөйлей аласыз ба? Говорите ли вы по-английски? Do you speak English?
Компьютермен жұмыс істей аласыз ба? Можете работать на компьютере? Can you work on a computer?
Автомобильді айдай аласыз ба? Вы умеете водить автомобиль? Do you know how to drive a car?
Арызды кімнің атына жазайын? На чьё имя писать заявление? In whose name should I write the form?
Құжаттарды қайда тапсыруға болады? Куда можно сдать документы? Where can I submit documents?
Қай мекемеде жұмыс істегіңіз келеді? В какой организации вы хотели бы работать? In which organization would you like to work?
     
жұмысшы рабочий worker
құрылысшы строитель builder
сәулетші архитектор architect
мұнайшы нефтяник oil industry worker
кәсіпкер предприниматель entrepreneur
мұғалім, ұстаз учитель, преподаватель teacher
дәрігер врач, доктор doctor
тіс дәрігері стоматолог stomatologist, dentist
медбибі медсестра nurse
дизайнер дизайнер designer
фермер фермер farmer
қойшы чабан shepherd
күзетші сторож, охранник guard
қызметкер служащий employee
мемлекеттік қызметкер госслужащий state employee
қоғамдық қызметкер социальный работник social worker
заңгер юрист lawyer
тілші корреспондент correspondent
аудармашы переводчик translator
жазушы писатель writer
тарихшы историк historian
суретші художник artist, painter
сатушы продавец seller, salesman
жүргізуші водитель driver
директор директор director
хатшы секретарь secretary
көмекші помощник assistant
бөлім бастығы начальник отдела head of department
маман специалист specialist
инженер инженер engineer
дәнекерлеуші сварщик welder
балташы плотник, столяр carpenter
ұста мастер, кузнец, слесарь blacksmith, locksmith
етікші сапожник shoemaker
тігінші портной tailor
шаштаразшы парикмахер hairdresser, barber
почташы почтальон postman
даяшы официант, официантка waiter, waitress
аспаз, аспазшы повар cook
сазгер музыкант musician
биші танцовщица, танцор dancer
әнші певец singer
әртіс актёр actor
зейнеткер пенсионер pensioner